,
Web de RevoltaGlobal
Arrel de la web > Revista > 2007 > #35 juny 2007 > Any I després de l’Especulació

Any I després de l’Especulació

Éxits i límits del moviment per l’habitatge digne a Barcelona

dimarts 26 de juny de 2007

Totes les versions d’aquest article:

 

El passat 14 de maig va fer un any de les primeres assegudes que es van convocar de manera espontània per reclamar el dret a l’habitatge. Entre bromes, la gent que participa al moviment coneix el 14 de maig com el dia 1 del any I d.E. (després de l’Especulació).


per José Téllez [1] [2]

La veritat es que el moviment no ha fet més que créixer des de els seus inicis. Es van convocar fins a tres manifestacions (setembre, desembre i març), amb gran èxit de assistència, posant fi a la efímera espontaneïtat.
L’organitzadora d’aquestes manifestacions va ser l’Assemblea Popular per un habitatge digne, que aviat es va donar a conèixer també com ‘V de Vivenda’, un nom mediàtic per evitar la confusió amb la Plataforma per l’habitatge digne, associació de perfil més jeràrquic i menys mobilitzador.
L’Assemblea Popular ha estat capaç en poc temps de convertir-se en el referent d’una mobilització àmplia. Aquestes manifestacions són conegudes sobretot per tenir un alt nivell de continguts i una gran quantitat d’accions visibles.

LÍMITS A L’HORA DE FER BALANÇ

Ara, després d’un any de feina, tocava fer balanç. Tot i que l’assemblea havia triomfat en posar sobre la taula el problema, crear debat, elaborar bones consignes i organitzar grans manifestacions, tenia alguns límits:
L’enorme magnitud de feina que obliga organitzar una manifestació del tipus que es van convocar va fer que la majoria del temps destinat a les assemblees s’ocupés de qüestions tècniques i organitzatives, gairebé sense tenir temps per al debat i l’elaboració de propostes conjuntes del moviment.

El ritme de feina i la centralitat geogràfica de l’assemblea (Barcelona capital) eren una barrera per poder aglutinar les diferents assemblees locals que estaven sorgint als districtes de Barcelona i a l’àrea metropolitana, provocant un cert distanciament organitzatiu i recels per part d’algunes assemblees locals a participar d’una dinàmica ‘centralitzadora’.

La manca d’alguna activitat mobilitzadora sostinguda en el temps, més enllà de grans manifestacions cada 3 mesos, com ara una recollida de signatures, una consulta social o alguna tasca semblant, fa molt difícil l’extensió del moviment per petits nuclis locals que permetrien créixer per l’àrea metropolitana i la resta del territori.

Aquestes limitacions, sorgides a l’hora de fer balanç, van fer pensar en la conveniència d’organitzar unes jornades de debat i d’elaboració de propostes i activitats que donessin continuïtat al moviment i feina a fer durant el curs vinent, i celebrades en cap de setmana, per cercar, sobretot, la participació de gent d’assemblees locals.

UN MANIFEST COMÚ PER LES ASSEMBLEES

La primera cita de les assemblees locals, que va tenir lloc el 19 de maig a Nou Barris, es va dedicar a l’elaboració d’un manifest programàtic que donés al moviment unitat a l’hora de oferir propostes.

En aquestes primeres jornades hi van participar prop de cinquanta persones membres de l’Assemblea Popular pel Dret a l’Habitatge de Barcelona, de l’Assemblea d’Horta, de Nou Barris, de Badalona, de Poble Nou, de l’Hospitalet i la Comissió UB de Vivenda (universitat de Barcelona).

Les propostes del manifest es centren sobretot en la potenciació del lloguer social amb un parc públic, la reforma de la Llei Hipotecària (quantia regulada per llei i límit de 15 anys), mesures fiscals (increment de l’IBI a partir del segon habitatge, desgravacions del lloguer...), etc.
Tot un èxit i un pas endavant per al moviment, que fins ara no havia tingut mai un debat intens sobre propostes que ens donin cara i ulls. El manifest sencer el podeu trobar a la web bcn.vdevivienda.net.
Abans de l’estiu hi haurà una altra trobada d’assemblees locals on s’intentarà aconseguir la participació de més moviment i més nuclis de barris i/o municipis on existeixen estructures reclamant l’accés a l’habitatge.

Aquest cop parlarem del famós ‘què fer?’, propostes d’extensió del moviment i activitats de mobilització que assegurin la continuïtat i l’estabilització de les nostres assemblees. Les vacances són inevitables, i hem d’acabar amb els deures fets si volem passar de curs.

MANIFEST DE LES ASSEMBLEES PEL DRET A L’HABITATGE DE BARCELONA

Aquest és un manifest que pretén ser obert i dinàmic, fruit d’un veritable diàleg social. Diàleg portat a terme entre les persones que d’alguna manera o altra patim diàriament violència immobiliària en algun dels seus formats.

L’objectiu general és que es faci efectiu el dret a un habitatge digne, i els objectius concrets són que s’erradiqui l’especulació i que l’habitatge surti del mercat, recuperant així la seva veritable i legítima funció: la funció social.

CONSTATEM la hipocresia i ambigüitat dels poders polítics que durant dècades han estat legislant en contra d’aquest dret, fent que l’habitatge passi a ser un bé d’inversió, una pura mercaderia acaparada ferotgement pels grans poders econòmics.

DENUNCIEM que no existeix estat del benestar quan gran part de la població viu en situació de precarietat laboral i està directament exclosa de l’accés a la vivenda o bé tenen hipoteques inamortitzables o lloguers desorbitats que precaritzen les seves vides de forma permanent.

EXIGIM voluntat política i compromís per legislar en aquest sentit i més encara perquè aquestes lleis s’apliquin de forma efectiva (creant les reglamentacions pertinents i interpel·lant a qui en cada matèria tingui les competències). Calen mesures urgents i directes.

AQUESTES MESURES SÓN:

1. Participació ciutadana. Creació de Consells de Ciutat oberts i vinculants en matèria d’habitatge i aprovació via referèndum dels plans urbanístics.

2. Transparència. Elaboració d’un veritable cens d’habitatges buits que inclogui l’obra nova finalitzada i la que estigui en desús continuat i d’un llistat únic de demandants de vivenda. Ambdós llistats serien accessibles a la ciutadania.

3. Potenciació del lloguer social (vinculat al sou) amb la reforma integral de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU): Recuperació dels contractes indefinits i subrogables.

4. Reforma de la Llei Hipotecària. La quantia de la hipoteca estarà regulada per llei i aquesta quantitat es calcularà en proporció amb el valor cadastral i el sou mínim interprofessional. En cap cas la durada no podrà superar els 15 anys.

5. Creació d’un Parc d’Habitatge Públic de Lloguer a preus socials a partir de la requisició dels pisos que portin més d’un any buits (com es fa a altres països europeus) prioritzant els pertanyents a bancs, promotores i grans propietaris Despenalització de l’ocupació dels espais en desús.

6. Mesures fiscals. Increment de l’Impost de Béns i Immobles a partir del segon habitatge i penalització fiscal sobre els habitatges buits. Impost sobre els beneficis per a impedir l’especulació. Foment del règim del lloguer amb majors desgravacions. Control públic dels preus de la vivenda com a bé de primera necessitat.

7. Reforma de la Llei del Sòl. Tot el sòl no urbanitzable que es reclassifiqui com urbanitzable ha de ser expropiat i passarà a titularitat pública, destinant-se exclusivament a lloguer públic i equipaments socials. Quedarà prohibida la venda de sòl públic. En les promocions privades el 80% del sòl es destinarà a habitatge públic.

CONCLUÏM

La primera voluntat política ha de ser el reconeixement de la magnitud del problema.

Apel·lem a la ciutadania a formar part de la reivindicació col·lectiva que obligui els poders polítics a vetllar d’una vegada per l’interès general.

NO PARAREM FINS A FER EFECTIU EL DRET A L’HABITATGE.

Aprovat a Nou Barris, a 19 de Maig de 2007.

- Assemblea Popular pel Dret a l’Habitatge de Barcelona
- Assemblea per l’Habitatge Digne d’Horta
- Assemblea per l’Habitatge Digne de Nou Barris
- Comissió UB de Vivenda
- Plataforma a Badalona per un Habitatge Digne
- Assemblea per l’Habitatge Digne de Poble Nou
- Assemblea Popular per l’Habitatge Digne de l’Hospitalet

Notes

[1membre de Revolta Global i de l’assemblea per l’habitatge digne de Badalona

[2Publicat al número RG#35 juny 2007


contacte revolta global contacte  |  contacte amb el webmaster webmaster  |  Seguir la vida del lloc RSS 2.0  |  tornar a dalt inici