,
Web de RevoltaGlobal
Arrel de la web > Formació > Deu propostes de mesures urgents i alternatives contra la crisi global i (...)

Deu propostes de mesures urgents i alternatives contra la crisi global i l’Europa del capital

Una candidatura anticapitalista a les eleccions europees. Per què no?

dilluns 23 de març de 2009

Totes les versions d’aquest article:

  • [català]

 


Per Revolta Global-Esquerra Anticapitalista, la crisi actual no és només una crisi financera, immobiliària o del neoliberalisme: és també, i sobretot, una crisi del capitalisme que, amb la seva recerca insaciable de guanys mitjançant una major explotació de la classe treballadora, un repartiment desigual dels treballs de reproducció social i de cura -generalment assumits por dones- i l’apropiació, mercantilització i depredació creixent d’espais i béns comuns de la humanitat i del planeta, ha conduït a un món i a unes societats cada vegada més injustes i insostenibles.

És, per tant, el sistema sencer –i el "model civilitzatori" que ha fomentat- el que no serveix i enfront del qual cal construir alternatives si volem evitar que aquesta crisi posi en perill definitivament el futur de la humanitat i del planeta sencer. Perquè LES NOSTRES VIDES I EL PLANETA VALEN MÉS QUE ELS SEUS BENEFICIS.

Per això, juntament amb el Fòrum Social Mundial de Belém, diem: "NO PAGAREM LA CRISI, LA CRISI QUE LA PAGUIN ELS RICS". Per a plantar cara a la crisi són necessàries alternatives anticapitalistes, antiracistes, antiimperialistes, feministes, ecologistes i socialistes”. Des de la ferma convicció que UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE i que no hem de deixar-nos enganyar per les falses solucions que des del G-20 es pretenen posar en marxa, ni cedir a la por i a la resignació, aquestes són algunes de les nostres propostes per a respondre a aquesta situació d’emergència global DES DE BAIX I A L’ESQUERRA:

1- Enfront de la socialització de les pèrdues, promoguda pels governs al servei dels banquers, els especuladors i els estafadors per a després tornar a privatitzar els beneficis, exigim l’EXPROPIACIÓ DE LA BANCA I LA CREACIÓ D’UNA BANCA PÚBLICA SOTA CONTROL SOCIAL, amb la finalitat d’engegar un sistema de préstecs ecosocials destinats a orientar la transició cap a un altre model productiu AL SERVEI DE LES NECESSITATS BÀSIQUES DE LA POBLACIÓ. Contra el frau fiscal, l’economia criminal i la tendència a convertir el planeta en un paradís fiscal global, TANCAMENT IMMEDIAT DE LES FILIALS DE BANCS (com BBV i Santander) I MULTINACIONALS (com Telefònica) ESTABLERTES EN ELS “PARADISOS FISCALS” I SUPRESSIÓ DE LES QUE EXISTEIXEN DINTRE DE LA UNIÓ EUROPEA (Luxemburg, Xipre, Malta, City de Londres...).

2- Enfront del canvi climàtic i la crisi energètica, REAPROPIACIÓ PÚBLICA DEL SECTOR ENERGÈTIC. Aquest ha de ser considerat com un servei públic planificat democràticament, amb la finalitat d’emprendre amb urgència l’abandó progressiu de les energies no renovables i la transició cap a una altra manera de produir, distribuir i consumir basada fonamentalment en l’energia solar. Immediatament, hauria d’establir-se el COMPROMÍS DE LA UE PER A REDUIR LES EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE EN UN 40 % PER AL 2020 RESPECTE ALS NIVELLS DEL 1990 i la RENÚNCIA A L’ENERGIA NUCLEAR.

3- Enfront de la nova ofensiva patronal contra els treballadors i treballadores a través dels EROs i els acomiadaments massius, PROHIBICIÓ DELS ACOMIADAMENTS EN LES EMPRESES AMB BENEFICIS i exigència del pagament per part dels empresaris –amb el seu patrimoni personal i familiar- dels deutes contrets en els sectors en crisis. RECONVERSIÓ DE LA INDÚSTRIA MILITAR I DE SECTORS COM L’AUTOMÒBIL I LA CONSTRUCCIÓ, AMB GARANTIA D’OCUPACIÓ PER A TOTHOM I SENSE DISMINUCIÓ DE SALARIS DE NINGÚ, SOTA CONTROL SOCIAL, amb la finalitat de dedicar-los a produir béns que satisfacin necessitats socials i siguin sostenibles ambientalment. SALARI MÍNIM DE 1.200 EUROS i DRET A UN INGRÉS SOCIAL EQUIVALENT PER A TOTES LES PERSONES EN ATUR. Enfront de la Directiva Europea de prolongació del temps de treball, REDUCCIÓ DE LA SETMANA LABORAL A 35 HORES I REPARTIMENT EQUITATIU DE LES CURES. SUPRESSIÓ DE LES ETTs I CREACIÓ D’UN SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ. JUBILACIÓ ALS 60 ANYS.

4- Enfront del racisme institucional amb què les administracions públiques criminalitzen la població treballadora immigrant, DEROGACIÓ DE LA DIRECTIVA EUROPEA DE “RETORN”, TANCAMENT DELS CENTRES D’INTERNAMENT, derogació de la Llei d’Estrangeria, despenalització del “top manta” i defensa del dret a l’hospitalitat envers les persones “sense papers”. Enderrocament dels nous “murs de la vergonya” al Nord d’Àfrica. CAP ÉSSER HUMÀ ÉS IL·LEGAL. DRETS IGUALS PER A TOTHOM.

5- Contra el frau immobiliari i les hipoteques escombraries. L’HABITATGE ÉS UN DRET, NO UN NEGOCI. EXPROPIACIÓ DELS HABITATGES BUITS I CREACIÓ D’UN PARC PÚBLIC PER A LLOGUER SOCIAL, NO SUPERIOR AL 30 % DEL SALARI. CAP DESNONAMENT PER IMPAGAMENT D’HIPOTEQUES DE LES LLARS AFECTADES PEL FRAU IMMOBILIARI O L’ATUR.

6- L’aigua, la terra, la sanitat, l’educació, la cultura són béns i drets comuns al servei d’una vida digna per a tots i totes. PER UNS SERVEIS DE PROPIETAT I DE GESTIÓ 100% PÚBLICS, CONDICIÓ NECESSÀRIA PER A LA SEVA QUALITAT SOCIAL. PARALITZACIÓ DELS PROCESSOS DE PRIVATITZACIÓ DE BÉNS I SERVEIS PÚBLICS I RETORN AL SECTOR PÚBLIC, SOTA CONTROL SOCIAL, DELS JA PRIVATITZATS. DEROGACIÓ DE LA LLEI 15/97. NO a la LEC. NO al PLA BOLONYA: Per una Universitat pública i de qualitat al servei de les necessitats socials i no de la precarització de les nostres vides. Per un sistema públic universal d’atenció a la dependència. Per una revisió profunda de la Política Agrícola Comuna (PAC) de la UE per a posar-la al servei d’aquells i aquelles que treballen la terra i a favor d’un món rural viu. PEL DRET DELS POBLES A LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA. FORA L’AGRICULTURA I L’ALIMENTACIÓ DE L’OMC. NO ALS TRANSGÈNICS. Per un TRACTE DIGNE ALS ANIMALS: no a la tortura. Per una política cultural que GARANTEIXI QUE ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS ESTIGUIN AL SERVEI DE LA CIUTADANIA i que afavoreixi la creació artística desmercantilitzada, el copyleft i els mitjans de comunicació alternatius.

7- La crisi està sent aprofitada també per la dreta i els sectors més conservadors de l’Església catòlica i d’altres religions per a atacar drets i conquestes assolides per les dones i per totes aquelles persones que lluiten contra el patriarcat i la “norma” heterosexual. Enfront de la tímida reforma del govern de ZP, hem d’exigir el reconeixement del dret de les dones a decidir lliurement mitjançant la DESPENALITZACIÓ TOTAL DE L’AVORTAMENT A CÀRREC DE LA XARXA SANITÀRIA PÚBLICA. Contra l’homofòbia, el respecte a totes les opcions sexuals.

8- La globalització neoliberal del capitalisme ha anat acompanyada també per un augment constant de les despeses militars, una major militarització del planeta i una expansió de l’OTAN com a braç armat d’“Occident” sota el control nord-americà i amb la implicació directa de la UE. En el context de la crisi actual, aquesta “Aliança” constitueix una amenaça permanent enfront dels pobles que es rebel·lin contra el seu nou “desordre”. Per això caldrà seguir lluitant per la DISSOLUCIÓ DE L’OTAN I, IMMEDIATAMENT, exigir la RETIRADA DE LES TROPES DE LA UE I DE L’OTAN D’AFGANISTAN I DEL LÍBAN, el BOICOT A L’ESTAT D’ISRAEL i el RECONEIXEMENT DEL DRET DEL POBLE PALESTÍ A VIURE EN PAU I A LA SEVA TERRA.

9- Les respostes a la crisi global exigeixen que la SOCIALITZACIÓ DE LA RIQUESA I DELS BÉNS COMUNS i la PLANIFICACIÓ DEMOCRÀTICA DE L’ECONOMIA es basin també en la lluita CONTRA LA PROFESSIONALITZACIÓ DE LA POLÍTICA I LA CORRUPCIÓ i a favor d’UNA ALTRA DEMOCRÀCIA REPUBLICANA I PARTICIPATIVA mitjançant mesures com ara: PLENS DRETS DE CIUTADANIA I DE VOT ALS 16 ANYS per a totes les persones amb residència estable; LA LIMITACIÓ DE LA PERMANÈNCIA EN QUALSEVOL CÀRREC PÚBLIC a no més de 2 mandats, AMB SALARIS QUE NO SIGUIN SUPERIORS AL SALARI PÚBLIC MITJÀ; LA DEROGACIÓ DE LLEIS RESTRICTIVES DE LLIBERTATS BÀSIQUES COM LA LLEI DE PARTITS, I EL RECONEIXEMENT DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ, inclosa la independència si així ho desitgen, dels pobles de l’estat espanyol.

10- La Unió Europea no solament ha estat un dels principals motors de les polítiques que han conduït a aquesta crisi global, sinó que ara pretén imposar de forma antidemocràtica un Tractat de Lisboa que no és més que una nova versió del Tractat Constitucional que va ser rebutjat pels pobles francès i holandès. Les pròximes eleccions europees i la presidència espanyola durant el primer semestre del 2010 han de ser noves oportunitats per a cridar ben alt que UNA ALTRA EUROPA ÉS POSSIBLE: DEROGACIÓ DEL TRACTAT DE MAASTRICHT I DEL PACTE D’ESTABILITAT I CREIXEMENT. NO AL TRACTAT DE LISBOA, que dissenya una europa al servei de les empreses transnacionals i els banquers. Per una europa basada EN L’HARMONITZACIÓ PER DALT DELS DRETS I CONQUESTES ASSOLITS I EN LA SOLIDARITAT AMB ELS POBLES DEL SUD, que doni suport als seus interessos i decisions sobiranes en les institucions internacionals, començant per l’ABOLICIÓ DEL DEUTE EXTERN DELS POBLES EMPOBRITS.


contacte revolta global contacte  |  contacte amb el webmaster webmaster  |  Seguir la vida del lloc RSS 2.0  |  tornar a dalt inici