,
Web de RevoltaGlobal
Arrel de la web > Revista > 2004 > #04 març 2004 > ¿És el dret l’instrument que ajudarà a resoldre el conflicte de la (...)

Llei integral contra la violència de gènere?

¿És el dret l’instrument que ajudarà a resoldre el conflicte de la violència masclista?

dijous 4 de març de 2004

Totes les versions d’aquest article:

  • [català]

 


Alicia López

Podriem respondre que no i acabar aquí, però creiem que seria bo raonar la resposta. Des dels anys 70, el moviment feminista ha protagonitzat la lluita contra la violència masclista, treient-la del terreny privat. Durant els 80, el qüestionament de la privacitat de les relacions familiars i de la violència, fins aleshores silenciada per la societat, va esdevenir una de les reivindicacions fonamentals pel moviment feminista, amb una forta presència al carrer.

Actualment han camviat moltes coses; les dones ens percebem de manera diferent, formem part activa dels canvis socials. Però hem de tenir clar que el patriarcat no ha desaparegut, segueix existint i, per tant, les relacions de poder segueixen donant-se i, com a conseqüència, la violència masclista.

Tots sabem que el número de dones mortes a mans de la seva parella ha anat augmentant, l’última xifra de què disposem des de l’octubre de 2002 es de 70. Cada cop que té lloc un nou assassinat es commou toda la societat i es demanen solucions: noves lleis, que s’intervingui immediatament. És quan el PSOE proclama que s’ha de recalcar al Codi penal i que el més important és promulgar una Llei Integral contra la violència de gènere.

Un projecte molt poc consensuat

Aquest projecte no s’ha consensuat amb tot el moviment feminista, només amb determinats sectors, alguns dels quals vinculats al PSOE.

Es vol reglamentar sobre tot allò que pugui afectar als maltractaments: la publicitat, l’educació, els comportaments, però no existeix ja un Codi penal? No és suficient? ¿Com es legislarà sobre educació quan a la nova Llei d’ensenyament es treu de cop i volta la transversalitat de l’educació no sexista? I tot i que la llei es refereixi exclusivament als maltractaments, deixant de banda la situació resultant dels assassinats. Pel que fa als centres d’acollida, creiem que són insuficients. Hi ha una limitació de places evident i els requisits per entrar en ells són molt restrictius (per exemple, no hi poden accedir les dones que tinguin alguna addicció, que tinguin problemes psíquics, o amb fills o filles de més de catorze anys). Les dones immigrants sense papers tampoc tenen accés a aquests centres, ja que la nova llei d’estrangeria no reconeix la seva existència, són invisibles. Per últim, en el projecte es recull la creació d’un Consell consultor que coordini la via civil i la penal, però es limita a una mera coordinació sense fer front al problema de l’estructura patriarcal. A més a més, quina serà la seva composició? Tindrà en compte a tot el moviment feminista?

Insuficiència de la legislació per acabar amb els problemes de les dones

Creiem que el més important és abordar a fons els problemes que afecten a la posició de les dones davant l’ens masculí agressiu, violent, possessiu. Es des de la pròpia família, tan alabada pel PSOE i el PP, des d’on es potència la violència. La legislació és insuficient sobretot quan en molts judicis es dicten sentències masclistes, quan es fan valoracions del tipus “son minúcies” (com va dir Fraga tot defensant al seu alcalde) o “por despecho personal” com van dir molts dirigents del PP per defensar a l’alcalde de Ponferrada.

En resum, es tracta d’un projecte paternalista i protector, però no emancipatori, ja que no afavoreix la incorporació de la dona a un nou estatus. No qüestiona la societat patriarcal i considera la dona un subjecte a defensar, responsable de no canviar aquesta situació si no denúncia. A més a més, la violència masclista ve imposada per la pròpia estructura social en la que vivim, i un projecte de lley no pot abarcar tots els canvis, comportaments, actituds i idees que, de forma imprescindible, s’ha de donar per transformar la situació.

Publicat al nº4 de Revolta Global (març 2004)


contacte revolta global contacte  |  contacte amb el webmaster webmaster  |  Seguir la vida del lloc RSS 2.0  |  tornar a dalt inici